Published: 2008-09-30

Quality of rabbit transgenetic embryos

Z. TURANOVÁ, L. KOPRDOVÁ, M. BAUER, L. OLEXIKOVÁ, A.V. MAKAREVICH, A. OSTRÓ, J. ZIVCAK, P. CHRENEK

109-112

Some meat utility and quality traits of transgenic rabbit

J. RAFAY, K. NOVOTNA, J. MOJTO, A. BOZIC, P. CHRENEK

121-125

Ruminal phosphorus release from selected forages determined by the in sacco technique

Z. ČEREŠŇÁKOVÁ, P. FĽAK, M. CHRENKOVÁ, M. POLÁČIKOVÁ, M.A. GRALAK

146-150