Published: 2016-09-30

Effect of amygdalin on aneuploidy incidence in rabbit

J. CURLEJ, M. HALENAR, A. KOLESAROVA, E. CURLEJOVA, P. CHRENEK

99-103

Genetic characterization of Nitra rabbits and Zobor rabbits

K. VAŠÍČKOVÁ, Ľ. ONDRUŠKA, A. BALÁŽI, V. PARKÁNYI, D. VAŠÍČEK

104-111

The effect of green tea addition to diet on weight gains of rabbit females

A. BALÁŽI, M. FÖLDEŠIOVÁ, Ľ. CHRASTINOVÁ, E. KUBOVIČOVÁ, P. CHRENEk

137-140