EVALUATION OF THE RABIT CARCASS AND MEAT QUALITY

Main Article Content

Juraj Cubon
Peter Haščík
Adriana Pavelková
Marek Bobko
Lukáš Hleba

Abstract

The aim of the work was to analyze the carcass structure and the quality of the meat and fat oxidation of French Lop and Californian rabbit breeds. Carcass yield of the Californian rabbit breed was 50 % and the French Lop rabbit was 49.9 %. In the thing muscle of the French Lop rabbit, the protein content was 23.85 g.100 g-1 and in the musculus longissimus dorsi (MLD) − 23.31 g.100 g-1. The Californian rabbit breed had a protein content of 23.30 g.100 g-1 in the thigh muscle and 23.67 g.100 g-1 in the MLD. The intramuscular fat content of the French Lop rabbit thigh muscle was 0.92 g.100 g-1 and the back muscle was 0.99 g.100 g-1. The thigh muscle of the Californian rabbit had an intramuscular fat content of 1.10 g.100 g-1 and a back muscle of 1.07 g.100 g-1. The higher content of oleic acid was found in both breeds: in the MLD of French Lop rabbit breed had 38.32 g.100 g-1 FAME (fatty acid methyl ester) and in the MLD of Californian rabbit − 39.76 g.100 g-1 FAME. In the thigh muscle, the oleic acid content in a French Lop rabbit was of 30.76 g.100 g-1 FAME and in a Californian rabbit breed − 39.02 g.100 g-1 FAME. The docosahexaeonic acid content in the thigh muscle of the French Lop rabbit was the same as that of the Californian rabbit (0.03 g.100 g-1 FAME). Malondialdehyde content, an indicator of fat oxidation, determined after 5 days of maturation in the MLD of both breeds was the same (0.17 mg.kg-1). The content of MDA in the thigh muscle of the French Lop rabbit was 0.17 mg.kg-1 and in the Californian rabbit − 0.16 mg.kg-1. To achieve optimal carcass maturity, it is appropriate to fatten the French Lop rabbits to an older age.

Article Details

Section
Articles

References

Banskalieva, V. (2000). Fatty acid composition of goat muscles and fat depots: a review. Small Ruminant Research, 37(3), 255−268. https://doi.org/10.1016/s0921-4488(00)00128-0

Bianospino, E., Wechsler, F. S., Fernandes, S., Roça, R. D. O., & Moura, A. S. A. (2006). Growth, carcass and meat quality traits of straightbred and crossbred Botucatu rabbits. World Rabbit Science, 237−246. https://doi.org/10.4995/wrs.2006.563

Combes, S. (2004). Nutritional value of rabbit meat: a review. Productions Animales, 17(5), 373−383.

Corino, C., Fiego, D. L., Macchioni, P., Pastorelli, G., Di Giancamillo, A., Domeneghini, C., & Rossi, R. (2007). Influence of dietary conjugated linoleic acids and vitamin E on meat quality, and adipose tissue in rabbits. Meat Science, 76(1), 19−28. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2006.10.007

Cubon, J., Hascik, P., Pavelkova, A., Tkacova, J., Hleba, L., Bucko, O., Jarosova, A. & Cisarova, M. (2019). Protein degradation and fat oxidation changes in salted meat processing. Journal of Microbiology, Biotechnology & Food Science. https://doi.org/10.15414/jmbfs.2019.9.special.376-379

Dalle Zotte, A. (2002). Perception of rabbit meat quality and major factors influencing the rabbit carcass and meat quality. Livestock Production Science, 75(1), 11−32. https://doi.org/10.1016/s0301-6226(01)00308-6

Dalle Zotte, A. (2015). Rabbit farming for meat purposes. Animal Frontiers, 4, 62−67.

Doušek, J. (1994). Chov králíků pro masnou produkci. Praha: Apros, 174 s. ISBN 80-901100-3-7.

Hernandez, P. & Gondret, F. (2006). Rabbit meat quality. Recent advances in rabbit science, pp. 290. ISBN 92-898-6636.

Hernández, P. (2008). Enhancement of nutritional quality and safety in rabbit meat. 9th World Rabbit Congres, Verona, Italy, pp. 1359−1363.

Hernández, P. & Dalle Zotte, A. (2010). Influence of diet on rabbit meat quality, 163–178. In: Blas De C. & Wiseman, C. (eds): Nutrition of the rabbit. UK: CAB International, pp. 334. ISBN-13: 978-1-84593-669-3. https://doi.org/10.1079/9781845936693.0163

Chrastinová, Ľ., Čobanová, K., Chrenková, M., Formelová, Z., Poláčiková, M., Lauková, A., Plachá, I., Ondruška, Ľ., Bino, E., Pogány Simonová, M., Strompfová, V., Kandričáková, A., Rajský, M., Mlyneková, Z., Bučko, O. & Grešáková, Ľ. (2018). Vplyv aplikácie doplnkov Bioplex-ZN a tymolu na stráviteľnosť živín a kvalitu mäsa králikov. Zborník odborných a vedeckých prác: Aktuálne smery v chove králikov. [Influence of Bioplex-ZN and thymol applied as supplements on nutrient digestibility and meat quality of rabbits. Proceedings: Current trends in rabbit breeding.] Nitra: NPPC-VUŽV, s. 44−45. ISBN 978-80-89162-69-7.

Malík, V. (2002). Hydina a králiky. 1. vydanie. [Poultry and rabbits. 1st edition.] Bratislava: Príroda, s. 88−102. ISBN 80-07-00963-9.

Martino, M., Mattioli, S., Farkas, P., Szendrő, Zs., Dal Bosco, A., Ruggeri, S., Matics, Zs., Castellini, C. & Gerencsér, Zs. (2016). Carcass traits and meat quality of growing rabbits in pens with and without different multilevel platforms. World Rabbit Science, 24(2), 129−138. https://doi.org/10.4995/wrs.2016.3922

Mota-Rojas D., Reyes A., Becerril-Herrera M., Flores-Pintado S., Alonso-Spilsbury M., Cardona L. A., Lemus-Flores C. (2006). Slaughtering process, carcass yield and cutting process in California and Chinchilla rabbit breeds. Journal of Food Technology, 4(1), 86−89.

Nakyinsige, K., Fatimah, A. B., Aghwan, Z. A., Zulkifli, I., Goh, Y. M., & Sazili, A. Q. (2014). Bleeding efficiency and meat oxidative stability and microbiological quality of New Zealand White rabbits subjected to halal slaughter without stunning and gas stun-killing. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 27(3), 406−413. https://doi.org/10.5713/ajas.2013.13437

Nakyinsige, K., Sazili, A. Q., Aghwan, Z. A., Zulkifli, I., Goh, Y. M., Bakar, F. A., & Sarah, S. A. (2015). Development of microbial spoilage and lipid and protein oxidation in rabbit meat. Meat Science, 108, 125−131. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2015.05.029

Neirurerová, P., & Fik, M. (2018). Analýza vybraných úžitkových vlastností nitrianskeho králika. Zborník odborných a vedeckých prác: Aktuálne smery v chove králikov. [Analysis of select production characteristics of the Nitra rabbit. Proceedings: Current trends in rabbit breeding.] Nitra: NPPC-VUŽV, 32−33. ISBN 978-80-89162-69-7.

Para Pa, G. S., Wakchaure, R., Sharma, R., Mahajan, T., & Praveen, P. K. (2015). Rabbit meat has the potential of being a possible alternative to other meats as a protein source: A brief review. International Journal of Pharmacy & Biomedical Research, 2, 17−19.

Petkova, M., Grigorova, S., & Abadjieva, D. (2011). Biochemical and physiological changes in growing rabbits fed different sources of crude fiber. Biotechnology in Animal Husbandry, 27(3), 1367−1378. https://doi.org/10.2298/bah1103367p

Ramírez, J. A., Díaz, I., Pla, M., Gil, M., Blasco, A., & Oliver, M. À. (2005). Fatty acid composition of leg meat and perirenal fat of rabbits selected by growth rate. Food Chemistry, 90(1-2), 251−256. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2004.04.001

Rasinska, E., Czarniecka-Skubina, E., & Rutkowska, J. (2018). Fatty acid and lipid contents differentiation in cuts of rabbit meat. CyTA-Journal of Food, 16(1), 807−813. https://doi.org/10.1080/19476337.2018.1488000

Rasinska, E., Czarniecka-Skubina, E., Rutkowska, J., Przybylski, W. & Brzozowski, M. (2017). Fatty acid profile of meat of seasonally fed slow-growing rabbits. Animal Science Papers and Reports, 35(3), 265−277.

SAS 9.3 (2008). Enhanced Logging Facilities, Cary, NC: SAS Institute Inc.

Skřivan, M., Tůmová, E. & Skřivanová, V. (2008). Chov králíků a kožešinových zvířat. [Husbandry of rabbits and fur animals.] Praha: Česká zemnědělská univerzita, 247 s. ISBN 978-80-213-0955-5.

Tůmová, E. & Hrstka, Z. (2013). Porovnaní masa nutrií a králíků. Maso [Comparison of coypu and rabbit meat. Meat], 24(5), 47−50.

Tůmová, E., Volek, Z. & Chodová, D. (2018). Genové zdroje králíků v ČR a možnosti jejich využití v produkci masa. Zborník odborných a vedeckých prác: Aktuálne smery v chove králikov. [Genetic resources of rabbits in the Czech Republic and the possibilities for their utilization in meat production. Proceedings: Current trends in rabbit breeding.] Nitra: NPPC-VUŽV, s. 9−14. ISBN 978-80-89162-69-7.

Vavrišínová, K., Hozáková, K., Bučko, O., Tkáčová, J., & Bobko, M. (2019). Slaughter characteristics and physical technological parameters of veal from male calves of Holstein and Slovak Simmental breeds. Journal of Microbiology, Biotechnology & Food Sciences, 9(3), 634−638.

Verhoef-Verhallen, E. (2013). Králíci a hlodavci: praktická encyklopedie. 2. vyd. [Rabbits and rodents: practical encyclopaedia. 2nd edition] Čestlice: Rebo, 296 s. ISBN 978-80-255-0721-6.

Wognin, L. R. M. F., Otchoumou, K. A., Yao, K. F., & Niamké, S. (2018). Improving the nutritive value and sensory quality of rabbit meat by using leafy vegetables as feedstuffs. Journal of Animal & Plant Sciences, 36(1), 5812−5824.

Xue, S., He, Z., Tao, X., Lu, J., Xiao, X., Xie, Y., Zheng, L. & LI, H. (2016). Composition of intramuscular phospholipid fatty acids of Inra rabbit at different ages. Italian Journal of Food Science, 28(4), 683−696.

Zadina, J., Mach, K., Skřivanová, V., Hejlíček, K. & Majzlík, I. (2004). Chov králíků. 1. vyd. [Rabbit breeding. 1st edition.] Praha: Brázda, s.r.o. 208 s. ISBN 80-203-0325-9.